Borgerlig Begravelse 

Er afdøde ikke medlem af folkekirken, da kan der holdes en borgerlig afsked. Det betyder en afsked uden kirke og præst.

Den borgerlige begravelse arbejder Bedemand Heick & Larsen på at arrangereret, dér hvor den afdødes liv har været levet. Det kan være en afsked i skoven, haven, kolonihaven, ved vandet, i sommerhuset, den gode restaurant – uanset hvor, så hjælper vi med planlægningen ud fra jeres ønsker.