Borgerlig Begravelse 

Er afdøde ikke medlem af folkekirken, da kan der holdes en borgerlig afsked. Det betyder en afsked uden kirke og præst.

Den borgerlige begravelse arbejder Søgaards Bedemandsforretning på at få ud, dér hvor den afdødes liv har været levet. Det kan være en afsked i skoven, haven, kolonihaven, ved vandet, i sommerhuset, den gode restaurant – uanset hvor, så hjælper vi med planlægningen ud fra jeres ønsker.

www.borgerlig-begravelse.dk