Bank og Skifteret

Så snart dødsfaldet er registreret, bliver bankkonti i afdødes navn spærret. Det gælder også for fælleskonti med ægtefælle.

Denne spærring opretholdes indtil Skifteretten har afklaret arveforhold efter den afdøde, og boet er gjort op. De fleste banker er dog behjælpelige med et beløb til den efterladte til husholdning m.v. Ligeledes kan man betale begravelsen fra den spærrede konto, hvis der er dækning for beløbet.

Skifteretten vil skrive brev til den nærmeste pårørende med indkaldelse til møde i Skifteretten. Det vil fremgå af brevet hvilke dokumenter, der skal medbringes til mødet. Mødet i skifteretten finder ofte sted 4 – 6 uger efter dødsfaldet.

Har du problemer eller spørgsmål i forhold til afdødes bo, kan du, når du har modtaget mødeindkaldelsen, rette henvendelse direkte til Skifteretten. Har du brug for bistand fra advokat, kan jeg være behjælpelig med kontakt til advokat med speciale i dette område.